Kryzys w branży budowlanej to melodia przeszłości, nie ma o nim jakiejkolwiek mowy zwłaszcza gdy bliżej przyjrzymy się ruchowi oraz ilością realizowanych obecnie inwestycji. Oczywiście branża budowlana 15musiała zmierzyć się z wieloma problemami, jednak zastój to efekt chwilowego zamieszania i jednocześnie dostrzeżenia potrzeb jakie zaczął generował rynek. Branża budowlana zyskała bardzo wiele w momencie gdy zdecydowano się na eksport naszych polskich materiałów, akcesoriów i surowców budowlanych co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż obecna koniunktura na rynku budowlanym wręcz zachęca do prowadzenia jasno określonych działań a co najważniejsze ma uzasadniony sens. Spoglądając na branżę budowlaną dostrzeżemy nie tylko ponad milionowy rynek pracy ale setki jak nie tysiące firm których funkcjonowanie uzależnione jest właśnie od sytuacji jaka obecnie panuje. Jednocześnie branża budowlana jest odpowiednio przygotowana na nadejście kryzysu poprzez realizowanie długofalowych inwestycji które są zaplanowane na najbliższe kilka lat. Pewnie, iż jeszcze wiele zostało do zrobienia aby branża budowlana zaprezentowała pełnie swoich możliwości czy jednocześnie pozwalała czerpać jasno określone korzyści należy jednak na nią spoglądać w dużo bardziej obiektywny niż dotychczas sposób. Deficyt pracowników oraz fachowców budowlanych to największy problem branży a tym samym zagadnienie o którym mówi się już od dłuższego czasu, podobnie jak i wspomnianym eksporcie jaki jednej strony przynosi ogromne zyski lecz z drugiej narzuca wyższe ceny panujące na rodzimym rynku. Jak zatem widać informację o kryzysie w branży budowlanej były zbyt pochopne, niejednokrotnie wyssane z przysłowiowego palca i jedne z tych jakie należy obalić, w końcu bądź co bądź branża budowlana jeszcze bardziej zyskała na wartości. Doskonałym potwierdzeniem ostatnich słów może być fakt, iż coraz więcej rodzimych firm wychodzi poza krajowy pryzmat a więc działa na zagranicznych rynkach budowlanych.

Firmy developerskie ostatnie lata mogą uznać za nader udane, wybudowano dziesiątki tysięcy nowych mieszkań, które nie musiały długo czekać na potencjalnego właściciela, zresztą popyt cały czas 14systematycznie rośnie pomimo iż ceny, już dawno wymknęły się spod kontroli. Oczywiście rynek budowlany reaguje wyłącznie na jakiekolwiek sygnały w tym kierunku, skoro popyt na mieszkania utrzymuje się na tak wysokim poziomie, do tego dochodzą rosnące ceny materiałów budowlanych czy też firm świadczących adekwatne usługi to taka sytuacja nie powinna nas dziwić. Warto spoglądać na firmy developerskie przez pryzmat bycia inwestorem, a raczej ogromnej rzeczy firm oraz podmiotów zrzeszonych w konkretnym co do tego celu, a więc ukończenia inwestycji budowlanej jaka w przyszłości przyniesie zyski. Niestety nie wszystkie firmy developerskie są warte uwagi, już w przeszłości wspominano o tym, iż duża ich część nie posiada odpowiedniego kapitału i zabezpieczenia przez co skorzystanie z ich oferty może być bardzo ryzykowne. Pomimo zmian jakie zaszły na rynkach budowlanych wcale nie tracą wspomniani developerzy na zainteresowaniu a wręcz przeciwnie systematycznie i ciągle ono rośnie co skutkuje jak wspomniano powyżej wysokimi cenami mieszkań. Firmy developerskie były od zawsze powiązane z branżą budowlaną a raczej rynkiem nieruchomości, zatem oscylowanie na tej płaszczyźnie i wskazywanie ich jako podmiotu niezbędnego do funkcjonowania samego rynku budowlanego nie stanowi żadnego zaskoczenia. Firmy developerskie można porównać do typowo budowlanych lecz działających na zupełnie innych zasadach, nie ma co ukrywać faktu iż budują one i realizują inwestycje oparte w całości o zabezpieczony na ten cel kapitał, w wielu przypadkach uzyskamy długo przed jej ukończeniem. Trudno jednak nie zgodzić się z opinią, iż budowanie mieszkania z firmą developerską to znacznie większe koszty niż w sytuacji gdy zamierzamy je kupić w stanie surowym, choć tutaj wiele zależy od kilku kwestii a mianowicie nie tylko atrakcyjności rynku nieruchomości lecz również warunków panujących w branży budowlanej.

Dobra koniunktura na rynku budowlanym zachęca do inwestowania, jednocześnie pojawia się kapitał zagraniczny jaki bez wątpienia korzystnie wpłynie na stabilizację branży budowlanej. Oczywiście nie od dziś 13wspomina się o potrzebie docenienia potencjału branży budowlanej w pełnym tego słowa znaczeniu, jednocześnie zaspokojeniu oczekiwań jakie generuje nasz krajowy rynek. Można nawet iść krok dalej i powiedzieć, że obecnie wszystko podąża w dobrym kierunku aby dostrzec możliwości rynku budowlanego jego atrakcyjność na bardzo wielu co do tego płaszczyznach. Zaskoczeniem może być także fakt, spoglądania na rynek budowlany przez pryzmat aktualnej sytuacji, a mianowicie pozytywnej i dobrej koniunktury która de facto otrzymuje się od kilku lat. Widać to również po ilość zrealizowanych a tym bardziej planowanych inwestycji budowlanych których liczba systematycznie rośnie, jednym słowem nie było tak dobrze od dosyć dawna. Niestety nie wszystkie firmy zrozumiały jak wykorzystać dobrą koniunkturę, przez co niejednokrotnie powstają zatory na rynku budowlanym a tym bardziej problemy jakich z wielu powodów lepiej uniknąć. Na obecną chwilę inwestujemy przede wszystkim w nieruchomości zwłaszcza komercyjne choć indywidualni inwestorzy oczekują adekwatnego dla nich wsparcia na rynkach detalicznych co jednak nie powinno nikogo dziwić. Rozwój i modernizacja infrastruktury nie tylko drogowej lecz w gruncie rzeczy skupionej właśnie na niej, to kolejne zagadnienie oscylujące wokół inwestycji budowlanych. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż aktualnie mamy do czynienia nie tylko z dobrą koniunkturą lecz również typowym ożywieniem rynku budowlanego na które czekano od wielu lat. Należy zatem nie tylko wykorzystać lecz przede wszystkim podtrzymać tak dobrą koniunkturę, z korzyścią dla gospodarki naszego kraju a co za tym idzie wspierać niektóre inwestycje budowlane. Nie ma zatem powodów do niepokoju choć w przeszłości rynek budowlany niejednokrotnie zaskakiwał i to w niekorzystny do tego sposób.

Rośnie eksport materiałów budowlanych a co za tym idzie także zyski poszczególnych firm z sektora produkcyjnego, nie oznacza to jednak iż nie obija się on w niekorzystny sposób na krajową skalę. Oznacza to nie tylko 12ich deficyt a niejednokrotnie wręcz brak zwłaszcza w sezonie budowlanym, ale także niestabilne i nie ma co ukrywać że coraz wyższe ceny które są odczuwalne zwłaszcza przez niewielkich inwestorów budowlanych. Doszło do kuriozalnych sytuacji a mianowicie potrzeby importowania cementu z krajów azjatyckich a przecież słyniemy z jego produkcji na całym świecie. Niestety nikt nie przewidział aż tak dużego zainteresowania ze strony potencjalnych kontrahentów ale z drugiej nie powinno to nikogo zaskakiwać ani tym bardziej dziwić. Oferujemy najlepsze na rynku materiały budowlane oraz akcesoria dostosowane pod względem właściwości, standardów i oczekiwań do potrzeb nawet najbardziej wymagającego dostawcy. Sprawia to, iż ilość osób zainteresowanych ich nabyciem systematycznie rośnie i to w aspekcie czysto hurtowym a nie wyłącznie detalicznym, stajemy się liczącym eksporterem materiałów budowlanych o czym bez wątpienia należy pamiętać. Nic nie wskazuje również na to aby w najbliższym czasie eksport materiałów budowlanych zaczął nagle systematycznie spadać, nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości iż polskie firmy z sektora produkcyjnego wykorzystały swoją szansę. Oczywiście jak wspomniano powyżej z jednej strony mówimy o coraz większych zyskach z drugiej o deficycie jaki na rynku budowlanym nabrał już prawdziwego zdarzenia i stał się nie lada problemem. Warto więc w pierwszej kolejności rozważyć kilka opcji pozwalających na dużo tańszy zakup materiałów budowlanych, jednym z nich jest możliwość zarezerwowania ich w adekwatnym do tego czasie. Nie ma sensu zwlekać czy odkładać realizację inwestycji budowlanej w czasie, jak pokazało niejednokrotnie życie wcale nie jest to dobrym rozwiązaniem a ceny materiałów budowlanych rosną przecież już od kilku lat zatem nie jest nigdzie powiedziane, że takie posunięcie przyniesie zamierzony cel.

Z jakimi problemami zmaga się branża budowlana? Oczywiście na obecną chwilę najważniejszym jest bez wątpienia odczuwalny i to od dosyć dawna deficyt pracowników oraz fachowców, których wciąż ubywa. Powodów takiego stanu rzeczy jest przynajmniej kilka, jedni wskazują emigrację 11zarobkową oraz niestabilną sytuację na krajowym rynku, ta jednak nie ma co oszukiwać uległa diametralnej poprawie. Doprowadziło to do sytuacji w której firmy budowlane wręcz są zmuszone do podpisywania umów lojalnościowych jakie dają im jednak swobodę w optymalnym do tego działaniu. Obecnie na rynku budowlanym brakuje nie tylko doświadczonych inżynierów i fachowców na bardzo wielu płaszczyznach ale również co jest ciekawostką także pracowników typowo szeregowych. Branża budowlana stara się nie tylko utrzymać tempo działania narzucone jej przez rynek lecz jednocześnie mu sprostać w aspekcie rosnących oczekiwań widać potrzebę dostosowania się poszczególnych firm w tym właśnie kierunku choć niektóre w dalszym ciągu mają z tym nie lada problem. Nie bez znaczenia dla rozwoju a raczej stabilizacji branży budowlanej jest również fakt zastoju gospodarczego, jakiego skutki uboczne odczuwalny są do dnia dzisiejszego choć akurat w naszym przypadku bardzo szybko nastąpiło ożywienie rynku budowlanego. Nie zmienia to jednak ogólnego zdania na bardzo ważny temat, a mianowicie branża budowlana musi być przygotowana do nadejścia gorszych czasów. Wiele się mówi o konieczności nie tyle dokonania adekwatnych zmian co zaakceptowania ich w optymalny do tego sposób, branża budowlana potrzebuje innowacji oraz najnowszych technologii by jeszcze bardziej zaprezentować pełnie swoich możliwości. Jak zatem widać, problemy dotyczące branży budowlanej są nader ważną częścią migracji a raczej rozwoju samego budownictwa na wielu co do tego płaszczyznach, i chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem fakt, iż należy je jak najszybciej rozwiązać. Z drugiej jednak strony zaspokojenie deficytu fachowców oraz specjalistów na bardzo wielu płaszczyznach przy obecnych potrzebach jakie generuje rynek może być najzwyczajniej w świecie niemożliwe do zrealizowania.